July 24, 2024

About Us

GamotPedia.com aims to provide the best information and solutions for children common causes of sickness.

Layunin ng website na ito na bigyan ka ng libre ngunit praktikal na mga impormasyon para tukuyin at gamutin ang iyong sakit. Tinatalakay sa GamotPedia.com ang karaniwang mga sakit na tumatama sa mga Pinoy, kung ano ang mga sintomas ng mga sakit na ito at kung ano ang maaari mong gawin habang nasa bahay ka lang. Itinuturo din dito ang mga palatandaan ng sakit na dapat nang ikunsulta sa doktor.

If the child symptoms persists it is best to consult a doctor immediately.