July 24, 2024

Senyales ng diabetes sa bata

Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga sintomas ng diabetes sa mga bata ay mahalaga para sa maagang pagtuklas at paggamot ng sakit na ito. Ang diabetes, lalo na ang Type 1 diabetes, ay isang kondisyon kung saan ang katawan ng bata ay hindi na gumagawa ng insulin o hindi nagagamit nang maayos ang insulin. Ito ay maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad magagamot.