July 25, 2024

Sanhi ng sore eyes sa bata : Sintomas at gamot

Ang sore eyes, o conjunctivitis, ay isang karaniwang impeksyon sa mata na maaaring makaapekto sa mga bata. Dulot ito ng virus, bacteria, o allergen, at nagdudulot ng pamumula, pangangati, at pamamaga ng mga mata. Ang mga batang may sore eyes ay kadalasang nakakaranas ng labis na pagluha at maaaring magkaroon ng malagkit na likido na nagiging sanhi ng pagdidikit-dikit ng mga talukap. Dahil dito, nagiging maselan ang mga bata at maaaring mahirapang makapaglaro o mag-aral nang maayos.