July 24, 2024

Gamot sa Bata na Paos

Ang pagkakaroon ng “paos” sa isang bata ay maaaring maging sanhi ng iba’t ibang mga dahilan. Ang paos, na kilala rin bilang “lagnat ng boses” o “hoarseness,” ay isang kondisyon kung saan nagiging garalgal o parang may harang ang boses …