April 15, 2024

Gamot sa Bata na Paos

Ang pagkakaroon ng “paos” sa isang bata ay maaaring maging sanhi ng iba’t ibang mga dahilan. Ang paos, na kilala rin bilang “lagnat ng boses” o “hoarseness,” ay isang kondisyon kung saan nagiging malupit o parang may bukol ang boses ng isang tao, lalo na sa mga bata. Karaniwan, ang paos ay dulot ng pamamaga o irritation sa mga vokal cords o bukal ng boses.

Maaaring maging sanhi nito ang malamig na panahon, sobrang pagsigaw, pag-ubo o sipon, o impeksiyon tulad ng laryngitis. Sa mga bata, ito ay maaaring maging sanhi ng pagiging malikot, masyadong maraming pag-iyak, o pagkakaroon ng viral infection.

“Laryngitis is an inflammation of the voice box (larynx) that causes your child’s voice to become raspy or hoarse. Most of the time, laryngitis comes on quickly and lasts as long as 2 weeks. It is caused by overuse, irritation, or infection of the vocal cords inside the larynx” – MyHealth.alberta

Mahalaga na bigyan ng sapat na pahinga ang boses ng bata, inumin ng mainit na likido, at iwasan ang pag-irap o pagtaas ng boses. Gayundin, kung ang kondisyon ay nagpapatuloy o lumalala, mahalaga na kumonsulta sa isang doktor upang mabigyan ng tamang pagsusuri at lunas ang bata.

Mga Sintomas na Paos ang boses ng bata


Ang pagkakaroon ng paos na boses sa isang bata ay maaaring may kasamang iba’t ibang sintomas, at ang mga sumusunod ay ilan sa mga karaniwang senyales na maaaring nagpapahiwatig ng paos na kondisyon:

Malupit o Paminsang Pag-iba ng Boses: Isa sa pinakakaraniwang senyales ng paos na boses ay ang malupit o paminsang pag-iba ng tunog ng boses ng bata. Maaaring maging mararamdaman ng magulang o tagapag-alaga ang pagiging kakaiba ng boses ng bata.

Pag-ubo o Pag-uho: Ang pagkakaroon ng paos na boses ay maaaring kaakibat ng pag-ubo o pag-uho. Ang paminsang pag-iritate ng vokal cords ay maaaring magdulot ng pangangailangan na umubo o umuho.

Paninikip o Sakit sa Lalamunan: Ang bata ay maaaring maramdaman ang pananakit o paninikip sa lalamunan kasabay ng paos na boses. Ito ay maaaring maging senyales ng pamamaga o irritation sa vokal cords.

Pagkakaroon ng Lagnat: Sa ilang kaso, ang paos na boses ay maaaring kaakibat ng lagnat, lalo na kung ito ay dulot ng impeksiyon tulad ng laryngitis.

Pagkakaroon ng Sipon: Ang sipon o iba pang respiratory infection ay maaaring magdulot ng paos na boses, dahil ang irritation sa upper respiratory tract ay maaaring makaapekto sa pagtulad ng boses.

Pagiging Malikot: Ang bata ay maaaring maging malikot o makitaan ng paghihirap sa pagsalita dahil sa discomfort na dulot ng paos na boses.

Kung ang bata ay nagpapakita ng mga nabanggit na sintomas, mahalaga na maagap na kumonsulta sa isang doktor. Ang doktor ang makakapagsagawa ng pagsusuri at magbibigay ng tamang diagnosis at lunas depende sa sanhi ng paos na boses ng bata.

Halimbawa ng Gamot sa Paos na Boses sa Bata


Ang pangangalaga sa paos na boses ng bata ay maaaring mag-iba depende sa sanhi ng kondisyon. Mahalaga na kumonsulta sa isang doktor bago bigyan ng anumang gamot ang bata upang matukoy ang tamang diagnosis at lunas. Narito ang ilang halimbawa ng mga posibleng pangangalaga at gamot na maaaring iprescribe o irekomenda ng doktor:

Pahinga ng Boses:

Ang pinakamahalagang bahagi ng pangangalaga sa paos na boses ay ang pahinga ng boses. Iwasan ang sobrang pagsigaw o pagkakaraoke at pahingahin ang boses ng bata.

Mainit na Inumin:

Ang pag-inom ng mainit na likido tulad ng tubig o tsaa ay makakatulong sa pag-alis ng tuyong lalamunan at pagkakaroon ng komportableng pakiramdam.

Gargle Solution:

Sa ilalim ng patnubay ng doktor, maaaring magargle ang bata ng mainit na tubig na may kasamang asin o gamot na may antimicrobial properties.

Antibiotics:

Kung ang paos na boses ay dulot ng bacterial infection tulad ng laryngitis, maaaring irekomenda ng doktor ang antibiotics.

Steroid Medications:

Sa ilang kaso ng pamamaga, maaaring irekomenda ang steroid medications upang mabawasan ito. Subalit, ito ay dapat lamang gamitin sa ilalim ng patnubay ng doktor.

Inhalasyon o Steam:

Ang paghinga ng mainit na singaw mula sa inhalasyon o steam ay maaaring makatulong sa pag-alis ng pamamaga sa vokal cords.

Antihistamines:

Kung ang paos na boses ay dulot ng allergy o iba pang mga kondisyon na kaakibat ng histamine release, maaaring irekomenda ng doktor ang antihistamines.

Proper Hydration:

Mahalaga ang tamang hydration para mapanatili ang sapat na kahalumigmigan sa lalamunan at vokal cords.

Mahalaga na sumunod sa mga utos ng doktor at huwag mag-self-medicate. Ang bawat kaso ng paos na boses ay maaaring magkaruon ng iba’t ibang dahilan, kaya’t ang tamang pagsusuri at pagsasanay sa doktor ay mahalaga para sa maayos na pangangalaga.

“Clinical and natural remedies can treat hoarseness effectively but must only be used with the approval of specialists and TCM practitioners. With proper care and attention, your child will regain vocal health and be able to communicate freely in no time.” – AllthingsHealth

Halimbawa ng AntiHistamine sa paos na boses ng bata

Ang antihistamines ay maaaring iprescribe ng doktor para sa mga kondisyon na kaakibat ng pamamaga, allergy, o histamine release, ngunit ang pagbibigay ng gamot na ito sa mga bata ay dapat laging sumailalim sa direksyon ng doktor. Ang ilang halimbawa ng antihistamine na maaaring iprescribe para sa paos na boses sa bata ay ang mga sumusunod:

Cetirizine (Zyrtec): Ito ay isang second-generation antihistamine na karaniwang ginagamit para sa mga kondisyon tulad ng allergic rhinitis at iba pang mga allergy. Maaring ito ay mareseta ng doktor depende sa pangangailangan ng bata.

Loratadine (Claritin): Isa pang second-generation antihistamine na maaaring mabisa para sa pag-aayos ng mga sintomas ng allergy. Maaaring ito ay ituro ng doktor batay sa kalagayan ng bata.

Diphenhydramine (Benadryl): Ang Benadryl ay isang first-generation antihistamine na maaaring gamitin para sa mga kondisyon tulad ng allergy. Subalit, ito ay maaaring magdulot ng antimuscarinic na epekto, kaya’t ang paggamit nito sa mga bata ay dapat na maingat at sa ilalim ng gabay ng doktor.

Fexofenadine (Allegra): Ito ay isang antihistamine na maaaring mabisa sa pag-aayos ng allergic rhinitis at iba pang mga allergy. Katulad ng iba pang antihistamines, ang paggamit nito sa mga bata ay dapat ayon sa reseta ng doktor.

Mahalaga na bantayan ang posibleng side effects at dosage ng anumang antihistamine at ito ay dapat na ibinibigay lamang sa ilalim ng patnubay ng doktor. Ang tamang gamit at dosis ng antihistamine ay maaaring iba-iba depende sa edad, timbang, at pangkalahatang kalagayan ng bata.

References:

https://myhealth.alberta.ca/Health/aftercareinformation/pages/conditions.aspx?hwid=bu1297

https://www.allthingshealth.com/en-my/parenthood/child-infants-health/hoarse-voice/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *