July 24, 2024

Gamot sa Bulutong tubig sa bata

Ang bulutong tubig, o chickenpox sa Ingles, ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nararanasan ng mga bata. Ito ay dulot ng varicella-zoster virus at nagdudulot ng pamamantalang pamumuo ng makakati at paminsang nangangati na bukol sa buong katawan.

Ang mga sintomas nito ay maaaring kasama ang lagnat, pangangati, pamamantal, at pamamaga ng mga bahagi ng balat. Ang mga bulutong tubig ay maaaring maging sanhi ng discomfort at iritasyon sa apektadong indibidwal.

“With chickenpox an itchy rash breaks out mostly on the face, scalp, chest, back with some spots on the arms and legs. The spots quickly fill with a clear fluid, break open and then turn crusty. Chickenpox is an illness caused by the varicella-zoster virus. It brings on an itchy rash with small, fluid-filled blisters” – Mayo Clinic

Sa karamihan ng mga kaso, ang sakit ay self-limiting at nagpapahayag ng mga sintomas sa loob ng isang hanggang dalawang linggo. Mahalaga ang maingat na pangangalaga at pag-iwas sa paghahawa sa iba, lalo na sa mga sanggol, buntis na kababaihan, at iba pang may mababang resistensya. Sa pangkalahatan, ang bulutong tubig ay isang bahagi ng pangkaraniwang karanasan ng paglaki ng bata at karaniwang nagdudulot ng immunity mula sa virus pagkatapos ng paggaling.

Mga Pwedeng gawin para sa gamot ng bulutong Tubig sa Bata

Ang ilang natural na pamamaraan at gamot ay maaaring makatulong sa pag-aalaga sa isang bata na may bulutong tubig

Pahinga

Mahalaga ang sapat na pahinga para sa isang batang may bulutong tubig. Ito ay makakatulong sa kanilang katawan na makipaglaban sa virus at mapabilis ang proseso ng paggaling.

Pag-inom ng Tubig

Siguruhin na laging hydratado ang bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na tubig. Ito ay makakatulong sa paglaban sa mataas na lagnat at mapanatili ang normal na balanse ng katawan.

Antihistamines

Maaaring ipinagutos ng doktor ang paggamit ng antihistamines para sa pangangati at pagpapabawas ng pamamaga. Ngunit, dapat itong ibigay batay sa payo ng isang propesyunal sa kalusugan.

Calamine Lotion

Ang Calamine lotion ay maaaring magbigay ginhawa sa pangangati. Maari itong ipahid ng maayos sa mga apektadong bahagi ng balat.

Paracetamol

Para sa mga bata na may lagnat o masakit ang katawan, maaring magbigay ng paracetamol ayon sa rekomendasyon ng doktor. Ito ay makakatulong sa pagkontrol ng lagnat at sakit.

Maayos na Nutrisyon

Siguruhing may sapat na nutrisyon ang bata para mapalakas ang kanilang resistensya sa sakit.

Isolasyon

Hangga’t maaari, itaboy ang bata muna sa mga maliliit na sanggol o buntis na kababayan dahil maaring makahawa ito.

Konsultahin ang Doktor

Kung ang mga sintomas ay nagpapatuloy o lumala, mahalaga ang magpatingin sa doktor para sa tamang diagnosis at gamot.

Mahalaga ang maingat na pangangalaga at ang pagkonsulta sa isang propesyonal na pangkalusugan upang masiguro ang tamang pag-aalaga para sa bata na may bulutong tubig.

Halimbawa ng anti histamine para sa bulutong tubig ng bata

Ang antihistamine ay isang uri ng gamot na maaaring inireseta ng doktor para sa pangangalaga sa bulutong tubig ng bata, partikular na para sa pagkontrol ng pangangati. Isa itong klase ng gamot na nagtatanggal o nag-aantabay sa epekto ng histamine, isang kemikal na nagdudulot ng pangangati, pamumula, at pamamaga.

Ilalista ko ang ilang halimbawa ng antihistamine na maaaring ibinibigay ng doktor para sa pangangalaga sa bulutong tubig ng bata. Subalit, mahalaga na ito ay ituring na rekomendasyon lamang, at ang anumang gamot ay dapat lamang gamitin sa ilalim ng patnubay ng doktor.

Diphenhydramine (Brand Name: Benadryl)

Ang Benadryl ay isang kilalang antihistamine na maaaring makatulong sa pagkontrol ng pangangati. Karaniwan itong ipinapainom ng doktor, at mayroong mga porma ng sirup o tabletang pwedeng inumin ng mga bata.

Cetirizine (Brand Name: Zyrtec)

Ang Zyrtec ay isa pang antihistamine na maaaring inireseta ng doktor. Ito ay karaniwang ipinapainom na isang beses sa isang araw at maaaring magtaglay ng mga porma ng sirup o tabletang pwedeng inumin.

Loratadine (Brand Name: Claritin)

Ang Claritin ay isa pang antihistamine na maaaring mabuting gamitin para sa pangangalaga sa bulutong tubig. Katulad ng ibang antihistamine, ito rin ay may mga porma ng sirup o tabletang pwedeng inumin.

Mahalaga na kumonsulta sa doktor bago gamitin ang anumang gamot, kabilang ang antihistamine, lalo na sa mga bata. Ang doktor ang makakapagbigay ng tamang dosis at tagubilin para sa ligtas at epektibong pangangalaga ng bulutong tubig.

Sintomas ng Bulutong Tubig sa Mga Bata

Ang bulutong tubig (chickenpox) ay isang viral na sakit na madalas mangyari sa mga bata. Ang mga sintomas nito ay maaaring mag-iba-iba, ngunit karaniwang kasama ang mga sumusunod

Pamamantal (Rash)

Ang pangunahing sintoma ng bulutong tubig ay ang paglabas ng makakating pamamantal na bumubuo ng maliit na bukol o tubig sa ibabaw ng balat. Ito ay maaaring kumalat sa buong katawan, mukha, at anit.

Lagnat

Madalas kasama ang lagnat na maaaring maging mataas. Ang lagnat ay maaaring magsimula bago pa man lumabas ang pamamantal o sabay na kasama ito.

Pangangati

Dahil sa pamamantal, mararanasan ng bata ang matindi at nakakairitang pangangati. Maaring ito ay maging sanhi ng discomfort at pag-aaksaya ng tulog.

Pamamaga

Ang bahagi ng balat na apektado ng bulutong tubig ay maaaring maging namamaga at namumula.

Paminsang Pagduduwal

Maaaring makaranas ang ilang mga bata ng paminsang pagduduwal o pangangayayat.

Pamumula ng Mata

Sa ilang kaso, maaaring maapektohan din ang mga mata, at magkaruon ng pamumula at pamamaga.

Pagkahapo

Dahil sa lagnat at pangangati, maaaring makaramdam ang bata ng pagkahapo o pagod.

Pamumula ng Lalamunan

Maaaring may kasamang pamumula at kirot ang lalamunan.

Ang sintomas ng bulutong tubig ay karaniwang nagtatagal ng isang hanggang dalawang linggo. Mahalaga ang maingat na pangangalaga, tulad ng pagbibigay ng gamot para sa lagnat at pangangati, pagbibigay ng sapat na tubig, at pagpapanatili ng malinis na paligid. Kung may iba pang sintomas o kung lumala ang kalagayan ng bata, mahalaga ang mag-consult sa isang doktor para sa tamang pangangalaga at payo.

To relieve fever, do NOT give a child who has chickenpox aspirin or products that contain aspirin or Ibuprofen When a child has chickenpox, aspirin can cause Reye’s syndrome – a severe disease that affects the liver and brain and can cause death. Ibuprofen has been associated with a life-threatening skin infection. – American academy of dermatology

Paano makaiwas sa Bulutong Tubig ang mga bata

Ang bulutong tubig ay isang nakakahawang sakit, ngunit maaari itong maiprevent sa pamamagitan ng ilang hakbang. Narito ang ilang paraan kung paano makaiwas sa bulutong tubig sa mga bata.

The rash usually appears 10 to 21 days after first being exposed to someone who has chickenpox. The time between exposure and getting the rash is called the incubation period. The rash usually first appears on the chest, back or face.  It can then move to other areas of the body, including inside the mouth. At first, the rash looks like small pimples. These later become blisters full of fluid. Most children with chickenpox are unwell for about five to seven days. “- The Royal Childrens Hospital Melbourne

Bakuna (Vaccination)

Ang pinakamahalagang paraan ng pag-iwas sa bulutong tubig ay ang pagpapabakuna. Ang bakuna ay makakatulong na mapigilan ang malubhang kaganapan ng sakit at magbigay-proteksiyon sa isang indibidwal.

Higpitan ang Personal Hygiene

Ituro sa mga bata ang kahalagahan ng wastong paghuhugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Dapat itong gawin bago kumain, pagkatapos dumumi, at pagkatapos makipaglaro.

Iwasan ang Pagsasama ng mga May Bulutong Tubig

Kapag mayroong kaso ng bulutong tubig sa isang lugar o sa paaralan, mahalaga na iwasan ng mga bata ang pakikisalamuha sa mga may sakit upang hindi sila mahawa.

Regular na Pagsasanay sa Malinis na Pamumuhay

Ituro sa mga bata ang tamang paraan ng pag-ubo at pagbahing (gamit ang tissue o siko), at paggamit ng sariling gamit tulad ng panyo.

Pagsusuot ng Long Sleeves at Panlaban sa Lamok

Ang bulutong tubig ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng pagsusuot ng long sleeves, lalo na kung nangyayari ito sa isang lugar na may karamihan ng kaso.

Quarantine sa mga May Sintomas

Kapag mayroong sintomas ng bulutong tubig ang isang bata, mahalaga ang agarang pag-quarantine upang maiwasang makahawa sa ibang tao.

Paglilinis ng Paligid

Panatilihing malinis ang paligid, lalo na ang mga bagay na madalas hawakan ng mga bata tulad ng laruan. Gumamit ng tamang disinfectant para sa kagamitan at paligid.

Pakikipag-ugnayan sa Doktor

Kung may kaso ng bulutong tubig sa komunidad, mahalaga ang maging maagap sa pagtanggap ng payo mula sa mga propesyonal sa kalusugan. Ang agarang aksyon ay maaaring makatulong sa pagpigil ng pagkalat ng sakit.

Sa pangkalahatan, ang kombinasyon ng bakuna, tamang hygiene practices, at maingat na pamumuhay ay makakatulong na maiwasan ang bulutong tubig sa mga bata.

Paano makaiwas sa peklat na dulot ng bulutong tubig sa bata

Ang mga peklat na dulot ng bulutong tubig (chickenpox) ay bahagi ng natural na proseso ng paggaling ng sakit. Ngunit, may ilang hakbang na maaari mong gawin upang mapabawas o maiwasan ang pagkakaroon ng matagalang peklat at mapanatili ang kagandahan ng balat ng iyong anak.

Huwag Kutkutin o Kamutin ang Pamamantal

Iwasan ang pagkamot o pagkutkot sa mga pamamantal. Ang ganitong mga aksyon ay maaaring magresulta sa impeksyon at paglala ng peklat.

Pagpapahid ng Calamine Lotion

Ang Calamine lotion ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pangangati at pamumula, na maaaring magkaruon ng epekto sa pagpigil ng pananakit at pangangati.

Pag-inom ng Sapat na Tubig

Ang pag-inom ng maraming tubig ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng balat at mabilis na paggaling.

Gamitin ang mga Nararapat na Gamot

Sumunod sa mga iniresetang gamot ng doktor, tulad ng antihistamines para sa pangangati o iba pang mga gamot na makakatulong sa pangangalaga sa peklat.

Pagsusuot ng Malamig na Damit

Iwasan ang mainit na damit na maaaring makapagdagdag ng pangangati. Ang malamig na damit ay makakatulong na mapanatili ang kaginhawaan ng bata.

Wag Mag-expose sa Matinding Init

Iwasan ang matinding init at sikat ng araw. Ang sobrang init ay maaaring magdulot ng discomfort sa bata at maaaring makakatulong na mapanatili ang balat na malamig at kalmado.

Pagkalinga sa Balat

Ang mga mild na sabon at lotion ay maaaring gamitin upang mapanatili ang balat na malinis. Gayundin, iwasan ang mga produkto na maaaring maging harsh sa balat.

Konsulta sa Doktor

Kung ang mga peklat ay nagdudulot ng agam-agam, mahalaga ang kumonsulta sa doktor para sa tamang payo at pangangalaga.

Ang mga peklat mula sa bulutong tubig ay karaniwan nang nawawala sa loob ng ilang linggo. Ang pagbibigay ng maingat na pangangalaga at pagiging sensitibo sa pangangailangan ng bata ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng magandang kalusugan ng balat.

Kulantro gamot sa bulutong Tubig ng bata?


Sa kasalukuyan, wala o kulang ang sapat na ebidensya at kumpirmadong siyentipikong impormasyon na nagpapatunay na ang kulantro (coriander) ay epektibong gamot sa bulutong tubig o chickenpox. Karaniwan, ang mga rekomendasyon para sa pangangalaga at gamot sa bulutong tubig ay nagmumula sa mga propesyonal sa kalusugan, at ito ay kinakailangang basehan sa mga pagsusuri at pananaliksik.

Ang pangunahing gamot na inirerekomenda para sa bulutong tubig ay ang pagpapabakuna, na makakatulong na mapabawas ang kahalagahan at kalubhaan ng sakit. Gayundin, ang pangangalaga sa bahay, tulad ng pamimigay ng gamot para sa lagnat, pag-inom ng sapat na tubig, at pagbibigay ng kaluguran sa mga sintomas ng bulutong tubig, ay mahalaga.

References:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chickenpox/symptoms-causes

https://www.aad.org/public/everyday-care/itchy-skin/rash/chicken-pox

https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/chickenpox_varicella/

Iba pang mga Babasahin

Gamot sa Bata na Paos

Gamot sa Pagtatae ng Bata

Gamot sa Kuto ng Bata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *