July 24, 2024
Ubo

Gamot sa ubo ng baby 0-6 months old: Wastong kaalaman sa lunas

Karamihan sa mga ubo ay sanhi ng isang kondisyon sa paghinga tulad ng sipon, trangkaso, o hika. Ang pag-ubo ng sanggol ay isang mahalagang mekanismo upang alisin ang mga daanan ng hangin na nasa dibdib at lalamunan. Ngunit maaari na kababahala at paminsan-minsan, maaari itong isang indikasyon ng isang malubhang karamdaman.

Home remedy sa ubo ng bata 0-6 months old

-Maging hydrated lagi

-Sapat na pahinga

-Pag gamit ng humidifier

-Open air

-Steam inhalation

-Anomang gamot kailanga ng payo ng doktor

Ang pagpapanatiling hydrated ang iyong anak ay mahalaga, kaya ang pagbibigay sa kanya ng mga juice ay maaaring isang magandang ideya. Ngunit iwasan ang pagbibigay sa kanya ng orange juice dahil maaari itong makairita sa lalamunan. Ang pagpapataas ng dami ng gatas na pinapakain mo sa kanya ay maaaring makatulong sa pagpapatahimik sa lalamunan at pagbibigay ng mga likidong kailangan niya upang labanan ang impeksyon.

Ang pagbibigay sa iyong anak ng maraming pahinga ay napakahalaga para sa pagpapagaan ng mga sintomas ng ubo ng sanggol. Ang pag-install ng humidifier sa silid ng iyong anak ay makakatulong sa kanya na makatulog ng mapayapa. Ang pagdadala sa kanya sa labas, sa open air, ay maaaring makatulong sa paglilimita sa sanggol na inuubo. Ngunit siguraduhing panatilihing sandali lang ito sa labas.

Ang steam inhalation ay maaaring ring maging isang epektibong paraan para mapawi din ang mga sintomas ng ubo ng sanggol. Ngunit siguraduhing hindi mapaso ang sanggol. Para sa hika, ang mga bata na dumaranas ng hika ay dapat dalhin sa isang doktor at isang plano sa pangangalaga ng hika ay dapat na bumuo para sa kanya upang ang mga tamang gamot ay mapili para sa kanila.

Maingat na magbigay ng mga gamot, huwag magbigay ng anumang over-the-counter na gamot sa iyong mga anak ng walang doctor’s advice. Bigyan ng iyong anak ng tamang doses ng ibuprofen at paracetamol na pang-sanggol. Ngunit siguraduhin na ang bata ay may timbang na humigit-kumulang limang kilo.

Kailan dapat magpatingin sa doktor kapag may ubo ang 0-6 months old na baby?

Kadalasan, ang pag-ubo ay hindi isang napakaseryosong problema para sa mga bata. Ngunit kung minsan, ang mga sintomas ay nangangailangan ng pagbisita sa doktor. Dapat tawagan ang doktor palagi kung ang iyong anak ay umuubo at nahihirapang huminga, huminga ng mas mabilis kaysa sa karaniwan, may asul o madilim na kulay sa labi, mukha, o dila, may mataas na lagnat, lalo na kung ang iyong anak ay umuubo ngunit walang sipon o hindi barkadang ilong, mas bata sa tatlong buwang gulang at may lagnat, mas bata sa tatlong buwang gulang at umuubo ng higit sa ilang oras, mayroong hindi maayos na paghinga kapag humihinga pagkatapos ng pag-ubo, umuubo ng may dugo, may stridor na maingay na tunog kapag humihinga, may wheezes kapag humihinga, maliban kung binigyan ka na ng iyong doktor ng gamit sa hika, mahina, mainit ang ulo, o iritable.

Palagi tawagan ang iyong doktor kung ang iyong anak ay umuubo at dehydrated, kasama sa mga senyales ang pagkahilo, pag-antok, tuyo o malagkit na bibig, lumulubog na mga mata, pag-iyak ng kaunti o walang luha, o mas madalas na umihi, o mas kaunting basang lampin.

Kadalasang sanhi ng ubo sa 0-6 months old na bata

Sipon at Trangkaso

Ang mga viral infection tulad ng sipon at trangkaso ay pangunahing sanhi ng ubo sa mga sanggol. Ang mga virus na ito ay nagdudulot ng pamamaga at iritasyon sa mga daanan ng hangin.

Respiratory Syncytial Virus (RSV)

Ang RSV ay isang karaniwang virus na nagdudulot ng mga impeksiyon sa mga baga at respiratory tract. Karaniwan itong nakakaapekto sa mga sanggol at maaaring magdulot ng matinding ubo.

Bronchiolitis

Ito ay isang impeksiyon ng maliliit na daanan ng hangin sa baga na tinatawag na bronchioles. Ang bronchiolitis ay kadalasang dulot ng RSV at nagdudulot ng matinding ubo at hirap sa paghinga.

Asthma o Hika

Bagaman bihira sa napakabatang edad, ang asthma o hika ay maaaring magsimula nang maaga at magdulot ng pag-ubo, lalo na kung may kasaysayan ng asthma sa pamilya.

Pertussis (Whooping Cough)

Ang pertussis ay isang bacterial infection na kilala rin bilang whooping cough. Nagdudulot ito ng matinding ubo na may tunog na “whoop” sa huli.

Allergies

Ang mga alerhiya sa mga bagay tulad ng alikabok, pollen, o hayop ay maaaring magdulot ng ubo sa mga sanggol, kahit na bihira ito sa mas batang edad.

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD)

Ang GERD ay isang kondisyon kung saan ang asido mula sa tiyan ay bumabalik sa esophagus, na maaaring magdulot ng iritasyon at ubo.

Foreign Body Aspiration

Ang pagkakaroon ng maliit na bagay na nalalanghap o natutunaw sa daanan ng hangin ay maaaring magdulot ng biglaang pag-ubo.

Iba pang mga babasahin

Home remedy sa Sipon at maplema na ubo ng bata

Chicken pox sa bata: Ano ang gagawin?

Gamot sa lagnat ng bata : Tamang paggamit ng paracetamol

Sintomas at gamot sa Hand foot and mouth disease ng bata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *